מתנות עניים

_למתנות שציוותה התורה להפריש לעניים מן התוצרת החקלאית . ואלה הן : לקט , שיכחה , פאת , פרט , עוללות ומעשר עני .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור