מתנות כהנה

המתנות שהכוהנים היו מקבלים כתמורה לעבודתם במקדש . בסך הכל היו כ " ד מתנות כהונה , עשר במקדש , ארבע בירושלים ועשר בגבולים ( בכל ישראל . ( במקדש קיבלו מבשר _ הקרבנות של חטאת , חטאת העוף , אשם ודאי ואשם תלוי , מזבחי שלמי ציבור . והבכורות אף קיבלו במקדש לוג שמן של מצורע , שתי הלחם שהביאו בשבועות , לחם הפנים , שיירי מנחות ומנחת " העומר . בירושלים עצמה קיבלו את "הביכורים , ד י סוגי חלות , איל נזיר ועורות של קרבנות ( של עולה , חטאת ואשם . ( עשר מתנות שבגבולים הן : • תרומה , תרומת מעשר , חלה , ראשית הגז , הזרוע , הלחיים , והקיבה מבשר בהמת חולין שנשטחה , יפידיון הבן , פידיון פטר חמור ושדה אחוזה ( ויקרא כז , יח-כא ) וגזל הגר שמת ללא יורשים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור