מתנגדים

מתנגדים ההתנגדות לחסידות נבעה מכמה טעמים : החסידות קמה לאחר שדעכה התנועה השבתאית . היולי ; חרדה מובנת לגבי כל תנועה חדשה שצפה ועלתה , ומה גם שהחסידות שמה יגשים על עניינים שלא היו מקובלים עד אז . החסידות הדגישה את הכוונה והאמונה לעומת הלימוד והבקיאות . לדעת המתנגדים היא זנחה את הערך העליון של תלמוד תורה . כן טענו נגד החסידות שהיא מטפחת את האמונה ב"צדיקים " ובבעלי מופתים . עוד התנגדו לאימוץ "נוסח ספרד " בתפילה ולמנהגים חדשים אחרים שנהגו בהם החסידים . בראשיתה היתה המחלוקת בין החסידים למתנגדים קשה מאוד . היא הביאה להחרמת כתבי החסידים 11772 ) ולשריפתם . אף הגיעו עד להלשנה על החסידים בפני השילטונות . בעקבות פעילותם של המתנגדים היתה ליטא במאה הי " ט למרכז הישיבות הגדול ביותר בתפוצות , ומכאן גם צמחה תנועת י ה " מוסר . " בשנת 1808 עלתה לארץ ישראל קבוצה של תלמידי הגר " א בראשותו של ר י מנחם משקלוב . תחילה השתקעו בטבריה אך בשנת 1815 יסדו קהילה אשכנזית בירושלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור