משפט איכמן

אדולף אייכמן ( 1962-1906 ) היה קצין ס " ס בגרמניה . הוא עמד בראש המבצע הנאצי להשמדתם של יהודי אירופה . לאחר מלחמת העולם ברח מגרמניה והסתתר בארגנטינה . שירותי הביטחון הישראלי עלו על עקבותיו והוא נחטף בחודש מאי 1960 ממקום מחבואו והובא ארצה . הוא הועמד למשפט שנערך בירושלים בין אפריל לדצמבר 1961 בשתי ערכאות , בבית המשפט המחוזי ולאחר מכן בבית המשפט העליון . עורך דין מיוחל מגרמניה בא ללמד עליו סניגוריה . המשפט עורר עניין רב בעולם כולו וסוקר על ידי עשרות עיתונאים . הוא נמצא אשם בכל ההאשמות שהועלו נגדו . גם עירעורו נדחה . דינו יצא למוות והוא ניתלה בכלא ואפרו פוזר על פני הים . למשפט היתה השפעה מכרעת בהחדרת תודעת השואה בקרב הנוער במדינת ישראל וברחבי העולם כולו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור