משפחה

משפחה • אברהם אבינו ; "פידיון הבן הבכור מידי הכוהן — הד לתקופה קדומה , שבה נועדו הבכורות לשרת בקודש ; - בר מצווה — בהגיע הנער בן הי " ג למצוות והוא נקרא לראשונה , בשבת בבית הכנסת , לקרוא לפני הציבור בתורה ולהפטיר בנביא , ובחלק מהעדות גם לדרוש דרשה ; ומעל הכל החתונה , שהיא הקמת בית חדש בישראל . לפנים נהגו בישראל לחוג את כל "שבוע הבן " שבין הלידה למילה . הצרות והפורענויות שהתרגשו על העם גרמו לשינוי נוהג זה , והוא שרד במידת מה רק בקרב בני עדות המזרח . עד עצם ימינו חוגגים את "שבעת ימי המשתה " של החתונה . עם זאת לא נפגע ולא נשתנה היחס למשפחה כאל דבר שבקדושה . יחס זה הודגש במיוחד בסוף ימי הביניים ובראשית הזמן החדש , על ידי תנועת הקבלה , שראתה כל מעשה אנושי כבעל השפעה על העולמות העליונים , כל לידת אדם מישראל כהחשת בואו של -המשיח ואת היקום כולו כאילו הוא מונע בכוח אהבת זיווג מקודשת . אחר מותו של אחד מבני המשפחה הקרובים נוהגים שבעת ימי אבל . ביום הזיכרון השנתי נוהגים להדליק נר ולומר "יקדיש . " יום זיכרון זה , וכן אמירת התפילה לנשמת הנפטרים — הכל לפי הנוסחאות של העדות השונות מדגישים כי הקשר עס ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור