משנה תורה

חיבורו הגדול של הרמב " ם , שביקש לסכם בו את כל חוקי התורה ומצוותיה ככתוב בתורה וכמבואר בספרי התלמוד . משנה תורה הוא קודיפיקאציה של כל המשפט העברי , והוא מקיף הן את ההלכות הנוהגות בזמנו והן את ההלכות הנוהגות כשבית המקדש קיים . הרמב " ם ערך את כל החומר ההלכי העצום שבתלמודים בצורה שיטתית ובסדר מפליא , אגב בקיאות עצומה בו ובספרות ההלכה והאגדה , עם שהוא כולל בחיבורו גם את עיקרי האמונה והשקפת העולם היהודית . עד לחיבורו של "משנה תורה , " מי שביקש לדעת את דעת התורה בשאלה מן השאלות היה חייב לחפש אחר העניין הנדון בכל הש " ס או בספר ההלכות של ר י יצחק _ אלפאסי ( הרי"ף , ( שהוא אומנם קיצור התלמוד אך לא ניתן בו סידור ההלכות . במשנה תורה ניכרת גק ידיעה מרובה בפילוסופיה , שהיתה מושתתת באותה תקופה בעיקר על תורתו של אריסטו . ואשר הרמב " ס היה מראשי המדברים בה בדורו . כן ניכרת ידיעתו במישטרים מדיניים בזמנו ובמדע הרפואה . הרמב " ם נותן , בין השאר , גס תיאור מקיף על המדינה והחברה האידיאליות כפי שהיו בעיניו , אגב ציון כל פרט ופרט בחיי הציבור והיחיד . הוא מבקש לראות את החכמים כשכבה המנהיגה של העם , שת...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור