משנה

קובץ יההלכות של "התנאים . המשנה היא תקציר הדינים המשלימים והמפרשים את דיני יהתורה . המסורת רואה את עיקרו של תקציר זה כ " תורה שבעל פה " שניתנה בהר סיני בצד התורה הכתובה . מקורו של השם משנה בשורש "שנה " — למד וחזר על לימודו . תחילה חיו לומדים ומשננים את הדינים בעל פה ולא השתמשו בסיכום כתוב . הצורך בסיכום כזה גדל משהתרבו הדינים שנקבעו כ " סייג לתורה , " כדי למנוע עבירות על הדינים הנהוגים מכבר , וכאשר נתעורר חשש פן יישכחו הדינים מן העם בעקבות ההפרעות התכופות של _השילטון הרומאי בארץ ישראל ללימוד התורה . המשנה נערכה בעיקרה בידי רבי ייהודה הנשיא , בארץ ישראל , בשנת 200 בקירוב לסה " נ . רבי יהודה כינס את דברי התנאים . ניפה חלק מדבריהם (• ברייתא ) ומיין אותם לפי נושאים . היא הושלמה ושוכללה בידי תלמידיו עד שנת 220 בקירוב . עריכת המשנה היתה שלב אחרון ומסיים בפעולתם הממושכת של התנאים , חכמי ארץ ישראל במאות הראשונה והשנייה לסה " נ . בעיצובה רב במיוחד חלקו של רבי עקיבא ( הוצא להורג בידי הרומאים בשנת 136 או , ( 137 שעליו אפשר לומר בוודאות , כי היה הראשון שסידר את דיני התורה שבעל פה לצורך הוראתם . ר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור