משלי, ספר

השני בספרי הכתובים "שבתנ " ך . נמנה עם ספרי אמ " ת ( איוב , משלי , תהלים , _( השונים בעניינם משאר ספרי המקרא , והוא הדין בשיטת "טעמי המקרא שלהם . ספר משלי הוא הראשון לספרי החכמה , וברוב הדפוסים בא לפני ספר איוב אולם יש שהקדימו את איוב . ספרמשלי הוא קובץ משלי חכמה שכותרת הספר מייחסת אותם למלך שלמה , החכם מכל אדם . "משלי שלמה בן דוד מלך ישראל" ( משלי א , א . ( אפשר להבחין בספר חמישה חלקים . לשניים הראשונים כותרת : "משלי שלמה . " בחלק א — פרקים א-ט - חטיבות של פתגמים , שפסוקי כל אחת מהם קשורים על פי נושאן . כל חטיבת פסוקים עוסקת בנושא אחד . חלק ב — פרקים י-כב , טז — הוא אוסף פתגמים , שכל אחד מהם עומד לעצמו . החלק השלישי — מפרק כב , יז , עד כד , לד — חסר כותרת . מצד מבנהו הוא דומה לחלק הראשון . החלק הרביעי — פרקים כה-כט — שכותרתו "גס אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיהו מלך יהודה " דומה בצורתו לחלק השני . החלק האחרון — פרקים ל-לא — הם שני קבצים של פתגמים המיוחסים לשני חכמים — אגור ולמואל . הספר מסתיים בתיאור של "אשת חיל . " הספר מורכב איפוא מקבצים שונים , ואכן מספר פתגמים בו חוזרים באותו ל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור