משכן

מרכזה העראי של עבודת האלוהים מימי "משה רבינו ועד לבנייתו של "מקדש שלמה בירושלים . הוקם במדבר סיני בתרומות של בני ישראל ונעשה בעיקר מקרשים ומכוסה יריעות בד ועורות הנוחים להתקפל . צורתו היתה כעין חצר , שבמרכזה ""אהל מועד " ובו "" ארון הברית " עם הלוחות . לפני " ארון הברית " עמדו השולחן "ללחם הפנים , "המנורה לנר תמיד "ומזבח עץ מצופה זהב לקטורת . לפני פתח האוהל עמד מזבח עץ מצופה נחושת לקורבנות . עם ההתנחלות בארץ הוצב המשכן בשילה . לאחר מכן נדד לנוב ולגבעון . משסיים שלמה לבנות את בית המקדש בירושלים , הועברו אליו ארון הברית ושאר כלי המישכן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור