משיח בן יוסף

האיש העתיד , לפי האגדה , לעשות את המעשה הראשון לגאולת ישראל — שיחרור ירושלים , קיבוץ היהודים לתוכה , והקרבת קורבן לה . ' בתום שלב זה הוא עתיד ליהרג בידי ארמילוס הרשע , המסמל את רומא . היהודים ייאלצו לברוח על נפשם למדבר . רק אז יופיע משיח בן דוד שיביא את הגאולה השלימה . האגדה על משיח בן יוסף התרקמה על רקע המרידות היהודיות נגד רומא ומתוך רצונו של העם לנחם עצמו כי הכישלון הוא חולף , ואין בו לבטל את ערך המרד כשלב פתיחה במעשי הגאולה . גיבושה הספרותי של האגדה נעשה בספרים שנתחברו לאחר המרד היהודי נגד _השילטון הביזאנטי שפרץ בשנת 612 בשעה שצבאות פרס המנצחים התקרבו _לארץ ישראל " ) ספר זרובבל , " "נסתרות רבי שמעון בר יוחאי . ( " מאז ואילך חוזרת אגדה זו בקביעות בספרים על "הגאולה . "מקובלים רבים ראו עצמם כ " ניצוץ " של משיח בן יוסף , כלומר , מיועדים למלא את תפקידו אם תתחיל הגאולה בימיהם . עימהם נמנים "האר " י , תלמידו ר' חיים "ויטאל , השבתאי אברהם מיכאל קרדוזו , הגאון ר' "אליהו מווילנא "ואדמו " רים שונים של "החסידות עד עצם ימינו אלה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור