משיח

הגואל המצופה והדמות המרכזית בחזון "הגאולה של עם ישראל . האמונה בבואו היא אחד "מי"ג עיקרי האמונה שניסח הרמב " ם : "אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח , ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא . " המשיח עתיד לגאול את ישראל ואת אומות העולם מן הרע השורר בעולם ולפתוח תקופה חדשה — "ימות המשיח " — שחיי האדם יהיו בה מאושרים ומתוקנים ויושתתו על דעת האלוהים , על הטוב , על השלום ועל הצדק . הביטחון בהתגשמות חזון זה — גאולת עם ישראל ואיתו התבל כולה מן הסבל ומן הרע — הוא מיסודות תרבות ישראל והגורם הרוחני המכריע להתמדת קיומו של העם היהודי על אף כל התלאות והרדיפות . ביטחון זה וההכרה העמוקה בתפקיד הגדול המוטל על העם היהודי להחשת הגאולה הם שהביאו מדי פעם בפעם ביהדות — ובעיקר בימי משבר — להתעוררות של תנועות משיחיות ולשאיפות "לדחוק את הקץ . " ראשיתו של הרעיון המשיחי , בצורתו הראשונית , היא בחזון הנביאים . בעיניהם לא היה הגואל דמות רחוקה ומיסטית , אלא מלך מבית דוד , "חוטר מגזע ישי , " שתנוח עליו "רוח ה , ' רוח חכמה ובינה , רוח עצה וגבורה , רוח דעת ויראת ה ... ' ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענווי ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור