משטרת הישובים העבריים

כוח שמירה יהודי , שהוקם במסגרת המישטרה הבריטית _בארץ ישראל לאחר פרוץ המאורעות באפריל . 1936 הכוח קם כתוצאה מלחץ של "הסוכנות היהודית ומוסדות היישוב לאפשר בנייתה של הגנה יהודית חוקית נגד הפורעים הערבים . הכוח היה מיוסד על נוטרים , שכונו גם בשם הערבי , " גאפירים . " הנוטרים נחשבו באורח רשמי כ"שוטרים מוספים" למישטרה הבריטית . זו ציידה אותם בנשק ופיקחה עליהם . אולם למעשה גוייסו הנוטרים בעיקר על ידי "ה " הגנה . " רובם היו נוטרים "מושבעים , " שהתנדבו לשמירה ושימשו ככוח מילואים . הנוטרים שגוייסו לשירות מלא קיבלו בדרך כלל את משכורתם מן הסוכנות היהודית או מן הרשויות המקומיות . במרוצת הזמן הוקמו עשרה גדודים בכל אזורי הארץ , שכללו יותר מעשרים אלף נוטרים רגליים ועוד ארבע מאות נוטרים בפלוגות ממונעות . הס חולקו למשימות שונות ; ( א ) "מישטרת היישובים העבריים " שימשה חטיבה ב " הגנה , " שנוטריה היו פרושים בכל נקודות ההתיישבות . במלחמת העולם השנייה מנתה החטיבה אלפיים ושש מאות איש במישרה מלאה ואלפים רבים כמושבעים מתנדבים . ( ב ) יחידה מיוחדת לשמירה בערים , במיוחד בירושלים , בתל אביב ובחיפה . ( ג ) נוטרי "...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור