תחריט של משה רבינו מחוך הגדת פסח, אמסטרדם, המאה ה־לו