משה רבנו

מנהיג עם ישראל כיציאת ! ממצרים , מקבל התורה בהר סיני ואבי הנביאים . מניח יסודותיה של דת ישראל . כינוייו במסורת ישראל הם "הגואל הראשון " ו " הרועה הנאמן , " שנלקח מאחורי הצאן לרעות את ישראל . הוא האישיות המרכזית בספרים "שמות , * ויקרא , "במדבר "ודברים . "התלמוד מייחס לו את מסירת "תרי " ג המצוות , הכלולות בתורה , לישראל וכן "הלכות קדומות של "התורה שבעל פה , ועוד הלכות המכונות "" הלכה למשה מסיני " ( מנחות כט ע " ב . ( ואילו "באגדה הוא מעוטר בהילת זוהר שדוגמתה לא זכה איש לפניו או אחריו . בעקבות המקרא הוא מתואר באגדה כאיש שזכה יותר מכל בן תמותה אחר להתקרב לאלוהים וכאיש שהגיע למעלת השליטות האנושית הגדולה ביותר וידע את התורה כולה : תורה שבכתב , תורה שבעל פה ואת תורת הסוד של "הקבלה . דמותו נחרתה בלב העם גם כסמל של חכם עניו , שאינו חדל מללמוד גם בשמים . משה מתואר גם כמנהיג צבאי , שהביס את עמלק , את סיחון מלך האמורי ואת עוג מלך הבשן והנחיל לישראל את עבר הירדן . הוא עצמו לא זכה להיכנס לארץ המובטחת מפני שנענש על חטאו במי מריבה . לפי המסורת מת משה בן מאה ועשרים שנה בז' באדר שהוא גם יום הולדתו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור