מרכז קליטה

מוסד לקליטתם הראשונה בארץ של עולים . מרכזי קליטה מצויים בכמה מקומות ברחבי המדינה . הסוכנות היהודית היא שמקימה אותם ומחזיקה אותם . מרכזי הקליטה נוסדו כדי לקלוט את העולים לתקופה של חמישה שישה חודשים . פרק זמן זה נועד כדי ללמדם עברית בסיסית , לשבצם בעבודה מתאימה להם לפי השכלתם וכישוריהם , ולמצוא להם דיור הולם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור