מר זוטרא (השני)

" " ראש הגולה " בארץ בבל ומייסד מדינה יהודית חופשית בה , שנתקיימה שבע שנים 520-513 ) בקירוב . ( באותו פרק זמן היתה ארץ בבל מרכז יהודי גדול , שהיה עוסק במסחר , בחקלאות ובמלאכה , ונהנה בדרך כלל משילטון בית נרחב בהנהגת "ראשי גולה " שכהונתם היתה עוברת בירושה . השילטון הפרסי היה מנסה כפעם בפעם לצמצמו או לבטלו . מגמה זו גברה בתחילת המאה השישית , בעקבות השפעתה של תנועה דתית קנאית שקמה בין הפרסים , ושאפה לעקור את שאר הדתות שבממלכה . מר זוטרא מרד בשילטון , ובראש חבורה של ארבע מאות איש השתלט על העיר מחוזא וסביבתה והפכה למדינה עצמאית . כאשר חוסלה מדינתו בידי הפרסים הוצא להורג .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור