מרור

ירק מר , אחד מחמישה מינים מוגדרים , "שחז"ל קבעו כי שמם "מרור , " שמצווה מן "התורה לאכול בלילה הראשון של "פסח יחד עם "קורבן פסח . משבטלו הקורבנות נוהגת אכילת מרור רק על פי תקנת חכמים . כמרור מוגדרים כמה סוגי ירקות שטעמם מר , כגון חזרת . המרור מונח על קערת הסדר , והבן שואל על אודותיו בקושיה השלישית של "" מה נשתנה . " במהלך הסדר מצביע עורך הסדר על המרור ואומר : "מרור זה שאנו אוכלים , על שום מה ? על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים . שנאמר : וימררו את חייהם בעבודה קשה " ( שמות א , יד . ( לפני אכילתו טובלים את המרור , בחרוסת , מברכים "על אכילת מרור " ואוכלים הימנו כמות ששיעורה כזית . אחר נוטלים מרור וכורכים אותו בין שתי "מצות ואוכלים אותו גם בדרך זו כדי להזכיר את מנהגו של הילל , ש " _כן עשה הילל בזמן "שבית המקדש קיים , היה כורך מצה ומרור ואוכלם ביחד , לקיים מה שנאמר : 'על מצות ומרורים יאכלוהו " '  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור