מקצה

מעיקרו משמעו דבר מיוחד ומובדל . -בהלכה הוא יוחד לדבר האסור בטילטול -בשבת וממילא אסור גם באכילה . דיני מוקצה נוהגים גם -ביום טוב אלא בהקלות ידועות , שהרי יום טוב מותר בהכנת אוכל נפש , כלומר בבישול . פרטי דיני המוקצה רבים ומסועפים , ותנאים רבים ודקים קובעים את היתר הטילטול או את איסורו . ארבעה הס סוגי המוקצה העיקריים : ( א ) כלי שמלאכתו לאיסור : חפץ המשמש לעשיית מלאכה אסורה , כגון : העט לכתיבה או כלי נגינה . ( ב ) מוקצה מחמת חסרון כיס : כל דבר יקר ערך שעומד לשימוש האסור בשבת , ובעליו מקפיד שלא להשתמש בו כל שימוש חריג , כגון : סכין של • מילה , מקלט רדיו או מצלמה . ( ג ) מוקצה מחמת גופו : כל דבר שאינו כלי ואינו ראוי למאכל אדם או בהמה , כגון : אבנים או חול . ( ד ) בסיס לדבר האסור : דבר שכשלעצמו מותר לטלטלו , אך הוא משמש בסיס לדבר מוקצה , כגון : מגש שעליו פמוטים עם נירות דולקים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור