מקואות, מסכת

מסכת בת עשרה פרקים בסדר טהרות , ולה -תוספתא בלבד . עוסקת - בהלכות -המקוה , ובדינים הקשורים בטבילת אדם ובטבילת כלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור