מצרים

תולדות קהילות ישראל בארץ הנילוס הן הארוכות בתולדות הגולה היהודית בתפוצות . יהודים השתקעו במצרים מיד עם חורבן הבית הראשון . תעודות יב מלמדות על מושבה צבאית יהודית בדרום מצרים מסוף המאה הז י לפני סה"נ עד המאה הג י לפני סה"נ בקירוב . ממסעותיו לארץ יהודה הביא תלמי הראשון 283-323 ) לפני סה " נ ) למצרים שבויים יהודיים רבים . בנו שיחרר את השבויים והושיבם ביישובים חקלאיים צבאיים ברחבי מצרים . בתקופת כיבוש מצרים בידי יוון , גדלה אוכלוסיית היהודים במצרים . בימי מלחמות החשמונאים הגיעו למצרים פליטים רבים מארץ ישראל . תחת השלטון היותי היו היהודים מעורבים בצבא ובמינהל , וכך גם בימי הרומים ,. תרומת יהודי מצרים להתפתחות התרבות ההלניסטית במצרים היתה גדולה , ושיאה בחיבורי -פילון האלכסנדרוני . במצרים גם תירגמו את _התנ"ך ליוונית - ) תרגום השבעים . ( אולם חיי היהודים לא היו שלווים : פולמוסים רעיוניים גרמו התנכלויות . ב 116 לסה " נ , בימי הקיסר טריאנוס , דוכא באכזריות מרד היהודים , והדבר גרם ירידה במעמד יהדות מצרים בקרב יהדות התפוצה ההלניסטית . במאה הג י התאוששה הקהילה , והיהודים שנפוצו ברחבי המדינה היו ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור