מצוות התלויות בארץ

מצוות הנהוגות בארץ ישראל בלבד , ואשר בארצות שמחוצה לה פטורים מהן . באלה כלולות מצוות הקרקע וגידוליה , כגון שמיטה ויובל , מתנות כהונה ולוייה , תרומות , מעשרות ועוד , מתנות עניים , לקט , שכחה • פאה . לעומתן יש מצוות שהן חובת הגוף , כלומר מוטלות על האדם גופו באשר הוא שם , כגון מילה , שבת ותפילין . אלה אינן תלויות בארץ וחייבים בהן בכל מקוי ! ( קידושין לז ע " א . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור