מפלגת פועלי ארץ־ישראל ( מפא"י)

המפלגה הציונית הסוציאליסטית המרכזית בישראל והגדולה במפלגות הארץ משעה שנוסדה בשנת 0 ג 19 ועד שנתמזגה במפלגת העבודה בשנת . 1968 היא נוסדה מאיחוד המפלגות " הפועל הצעיר " _ ו " אחדות העבודה , " מתוך מגמה להגשים בארץ ישראל את חזון הגאולה הלאומית יחד עם חזון הסוציאליזם . לשם כך שקדה על עלייה , התיישבות והגנה , והקימה את חברת העובדים . בשנת 1944 פרשה ממנה "סיעה ב , " שהקימה את "התנועה לאחדות העבודה , " אך מפא"י הוסיפה להיות הגדולה שבמפלגות היישוב . לפיכך היא הנהיגה את הסתדרות העובדים הכללית וביצרה את מעמד הפועלים ביישוב . לכן גס עמדה בראש הקואליציות "בסוכנות היהודית • ובוועד הלאומי . למפא " י היו קשורים רוב ההתיישבות העובדת , ובהם " תנועת המושבים" שהקימה יותר ממאתיים יישובים , _ ו " איחוד הקבוצות והקיבוצים" על שישים נקודות ההתיישבות שלו . כן היו קשורים למפא " י חלק הארי של תנועת הנוער העובד והלומד ורוב בוגרי תנועת הצופים , שהצטרפו לקבוצות הנזכרות . ביטאוני המפלגה היו : יומון "הדור " ( יצא פרק זמן קצר , ( שבועון "הפועל הצעיר , " ירחון "מולד " וכן עיתונות לועזית . הוצאת הספרים שלה , "עיינות , ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור