מפלגת הפועלים המאחדת (מפ"ם)

מפלגה ציונית סוציאליסטית שמאלית . הוקמה בשנת 1948 ממיזוג של "• השומר הצעיר , " "התנועה לאחדות העבודה " ו " פועלי ציון שמאל" ( שתי האחרונות כבר היו מאוחדות מאז שנת . ( 1945 מטרותיה העיקריות של מפ"ס הן הגשמה חלוצית במסגרת הקיבוץ ופיתוח מדינת ישראל על יסודות סוציאליסטיים , _שילטון המעמד הפועלי ונאמנות לסוציאליזם הבין לאומי , _שיוויון זכויות מלא למיעוט הערבי ומאבק יזום למען השלום והביטחון . בשנת 1954 חל קרע במפ " ם . משפטי הרופאים ומשפטי הראווה שנערכו בברית המועצות , ובייחוד משפט פראג ( 1953 ) שנאשמה בו התנועה , ומרדכי אורן איש מפ " ס הושלך לכלא , גרמו למשבר במפלגה . החוג הקיצוני , בראשות משה סנה , שהוסיף לדבוק בנאמנות ברוסיה הסובייטית וגרורותיה , הורחק ממפ " ם והצטרף _ למק " י . מן הצד האחר נטשו את מפ"ם באותה שנה חברי " אחדות העבודה " ורוב אנשי " פועלי ציון " והקימו מחדש את מפלגתם הקודמת . בשנת 1969 הצטרפה מפ " ם _ ל"מערך " עם " מפלגת העבודה , " אך שמרה על עצמאותה האירגונית והרעיונית . הקיבוץ הארצי " השומר הצעיר " הוא תנועת ההתיישבות של מפ " ם . במסגרתו הוקמו עד שנת 1980 כשמונים יישובים ב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור