(ה)מפלגה הליברלית העצמאית

מפלגה שקמה בשנת , 1965 עם פרישת יוצאי המפלגה הפרוגרסיבית מתוך המפלגה הליבראלית שהקימה את "גח " ל . בבחירות לכנסת השישית ( 1965 ) זכו בחמישה מנדאטים . בכנסת השביעית ( 1969 ) והשמינית ( 1973 ) קיבלו ארבעה מנדאטים , בכנסת התשיעית ( 1977 ) מנדאט אחד בלבד ובכנסת העשירית לא היו מיוצגים כלל ועיקר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור