(ה)מפלגה הליברלית

מפלגה בישראל . קמה בשנת 1961 בעקבות מיזוג מפלגת הציונים הכלליים עם "המפלגה _הפרוגרסיבית . עקרונותיה : חופש הפרט וחופש ביוזמה כלכלית . מכאן תביעתה להגביל את התערבות הממשלה בתחומים אלה , ביטול מונופולין וכל אפליה מסחרית וחלוקה צודקת יותר של עול המיסים . מתן שירותים סוציאליים על ידי המדינה , ולא באמצעות הסתדרויות בעלות גוון פוליטי . מזה נובעת חתירתה לביטוח בריאות ממלכתי . המפלגה הליבראלית בישראל משתייכת לאיגוד העולמי של הציונים הכלליים . בבחירות "לכנסת החמישית ( 1961 ) זכתה המפלגה בשבעה עשר מנדאטים ושימשה יחד עם " חירות " באופוזיציה לממשלה שבראשות _ מפא " י . בעקבו _1 ז הקמת _ ה '' מערך " בשנת , 1965 הוקם גוף פארלמנטארי נגדי בשם " גוש חירות ליבראלים " _*) גרו " ל , ( שהובטחה בו עצמאות לכל אחת משתי המפלגות . קבוצת מיעוט במפלגה הליבראלית , שהיתה מורכבת מן הפלג הפרוגרסיבי במפלגה , התנגדה להקמת הגוש . היא פרשה והקימה את המפלגה הליבראלית העצמאית . בבחירות לכנסת השישית והשביעית קיבלה גח " ל עשרים ושישה מנדאטים . לקראת הבחירות לכנסת השמינית הוקם "הליכוד שכלל גם את המרכז החופשי ואת הרשימה הממלכת...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור