(ה)מפלגה הדתית הלאמית (מפד"ל)

מפלגה ציונית של שומרי מצוות . הוקמה בשנת 1955 ממיזוג _ ה " מזרחי " עם " הפועל . המזרחי . " מוסיפה לדגול ברעיונות המקוריים של המזרחי ובהקמתה בישראל של חברה המבוססת על היסודות הרוחניים וההלכתיים של היהדות . המפד " ל היא חלק מן התנועה העולמית של " המזרחי " - " הפועל המזרחי , " ובתוכה מוסיף "הפועל המזרחי " לקיים את עצמאותו כהסתדרות עובדים . המפד " ל מטפחת את הזרם הממלכתי הדתי בחינוך , את הישיבות התיכוניות והאולפנות לבנות , את ישיבות ההסדר ואת השירות הלאומי לבנות . היא תומכת באוניברסיטה "בר אילן , " שהוקמה על ידה וב " מוסד הרב קוק , " הוצאת הספרים הגדולה ביותר לספרי יהדות . למפד " ל עיתון יומי בשם "הצופה . " בחסותה פועלות תנועת הנוער _* " בני עקיבא " _ ו " הנוער הדתי העובד , " איגוד הספורט "אליצור " ותנועת נשים " אמונה . " למפד"ל קשורים כשמונים יישובים חקלאיים בכל חלקי ארץ ישראל . מאז הבחירות לכנסת השלישית ( 1955 ) ועד לכנסת התשיעית ( 1977 ) זכתה המפד " ל בעשרה עד שנים עשר מושבים בכנסת . לקראת הבחירות לכנסת העשירית ( 1981 ) פרשה ממנה קבוצה בראשותו של אהרון אבו חצירה וההקימה את תמ " י . כ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור