מעשר שני,, מסכת

המסכת השמינית בסדר זרעים . בת חמישה פרקים , ויש לה "גמרא "בירושלמי יותוספתא . המסכת עוסקת בדיני מעשר שני ובדיני * נטע רבעי , שהצד המשותף שלהם שהם נאכלים על ידי הבעלים בירושלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור