מעשרות,מסכת

מסכת בת חמישה פרקים , השביעית בסדר זרעים . המסכת עוסקת בדיני הפרשת המעשרות . יש לה "גמרא "בירושלמי "ותוספתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור