מעשה

מעשה ( א ) מעשר ראשון : עשירית מן הדגן , התירוש ויין ) והיצהר ( שמן ) וכל הדומה להם ניתנים ללוויים ( במדבר יח , כא-כב . ( המעשר ניתן לאחר שהרימו תרומה "לכוהנים . חובת מתן המעשר ללוויים על כל יבול שהוא מאכל אדם ומשתמר ( להוציא ירקות . ( "בבית שני קנסו את הלוויים , שלא עלו מבבל עם עזרא , והתקינו שיהיו נותנים מעשר ראשון גם לכוהנים , שאף חם בני שבט לוי . ( ב ) הלוויים עצמם חייבים להפריש מעשר מן המעשר ולתיתו לכוהנים ( שם , פסוקים כו-כח . ( ( ג ) מעשר שני : מן התבואה שהופרש ממנה מעשר ראשון שבים ומפרישים את החלק העשירי . אותו מפרישים בשנה הראשונה , השנייה , הרביעית והחמישית לשמיטה . מעשר זה הוא למפריש , אלא שעליו להעלותו לירושלים ולאכול אותו שם . אם קשה להעלות את היבול המופרש עצמו , מותר לחללו ( להוציאו לחולין ) ולפדותו בכסף . את הכסף הזה חייבים להעלות לירושלים ומותר לקנות בו מזון בלבד . על הפודה לעצמו להוסיף על כסף הפידיון "חומש " מערך הכסף ( ויקרא כז , ל ; דברים יד , כב-כו . ( ( ד ) מעשר עני : בשנה השלישית והשישית לשמיטה מפרישים במקום מעשר שני מעשר עני ( דברים יד , כח-כט ; כו , יב . ( כל עו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור