מעשה מרכבה

כינוי לחכמת הנסתר , העוסקת באלוהות ובסודותיה : כיסא הכבוד והמרכבה הנושאת אותו , המלאכים לסוגיהם והעולמות העליונים , כל זאת על יסוד תיאוריהם של "ישעיהו ( פרק ו ) "ויחזקאל ( פרקים א , י . ( בגלל רגישותו של הנושא פסקו חכמינו שאין עוסקין במעשה מרכבה אפילו ביחיד ( כלומר , גם לא בינו לבין עצמו ) אלא אם כן חיה חכם ומבין מדעתו ( משנח חגיגה ב , א . _( "בתלמוד ( שם , דפים יא-טז _) הוקדשו שבעה דפים לדיון בפרטים שבעניין זה . בתורת הסוד "ובקבלה חירבו לעסוק במופלא ובמסתורין שברקיע .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור