מעמד הר סיני

מעמד מתן "תורת ה' לעם ישראל על ידי משה , בחודש השלישי ( סיון ) לצאת בני ישראל מארץ מצרים . במסורת העם זוהי השעה המקודשת והמכרעת ביותר בתולדותיו , שעת התגלות האל . כאן עוצבו לצמיתות ייחודו , תרבותו וגורלו בעמים . כל "מצוות התורה , לרבות אותן שכבר ניתנו קודם מתן תורה , כגון מצוות "המילה שניתנה לאברהם , קיבלו לפי המסורת תוקף מחייב רק במעמד הר סיני . בצד התורה שבכתב ניתנה גם "" תורה שבעל פה , " ולכן — מקרא , "משנה , "תלמוד , "הלכות "ואגדות , ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות , כבר נאמר למשה מסיני ( ירושלמי פאה ב , ד . ( תיאור מעמד הר סיני בא בתורה . היה זה מעמד של חגיגיות ויראה : "ויהי ביום השלישי בהיות הבקר , ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שופר חזק מאוד . ויחרד כל העם אשר במחנה . ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר . והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו ה' באש ... וירד ה' על הר סיני אל ראש ההר , ויקרא ה' למשה אל ראש ההר ויעל משה ... וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן , וירא העם וינעו ויעמדו מרחק " ( שמות יט , טז-כ ; כ , טו . ( באותה רוח של ח...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור