מעמד

מעמד מעמדות כנגד כ " ד משמרות של כהונה ולוויה " ( תוספתא תענית פ"ד , ב . ( כל העם נתחלק איפוא לכ " ד מעמדות בדומה לכ " ד משמרות של כוהנים . הגיע זמנו של משמר לעלות לירושלים עלו עימו גם אנשי מעמד ישראלים . הם עמדו ליד הכוהנים בעת הקרבת תמיד של שחר ושל בין הערביים , כשליחי כל העם . חלוקת המעמדות היתה אזורית . אנשי האיזור שנציגיו עלו ירושלימה היו מתכנסים בשבוע שלהם לעיר הראשית שלהם , קוראים "בתורה במעשה בראשית , מתענים בימים שני עד חמישי ומתפללים על שלום העם ושלא יבואו אסונות על בני ישראל . אחיהם שבירושלים היו מתפללים על שלום העם בארץ ישראל ובגולה . גם "העלייה לרגל לירושלים , ובייחוד הבאת "הביכורים , היתה נעשית ב " מעמדות . " כל העיירות של מעמד היו מתכנסות לעיר הראשית שלו והימנה היו עולים לירושלים ( משנה ביכורים ג , ב . ( לזכר המעמדות התקינו לאחר החורבן שיקראו בכל יום ממעשי בראשית ( מגילה לא , ע " ב . ( על כך נוספו במשך הדורות קטעים מן התורה , מן "הנביאים ומן "הכתובים , סוגיות מן "המשנה ומן "הגמרא "ותפילות , שהפכו לימים לספר "חק לישראל . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור