מעילה,מסכת

המסכת השמינית בסדר קודשים , בת שישה פרקים . יש לה -גמרא "בבבלי "ותוספתא . המסכת עוסקת בדיני מעילה בקודשים . אדם שנהנה מן ההקדש בשוגג דינו כמי ש _^" על מעל " וחייב להביא "קורבן אשם על שגגתו . כן הוא חייב לשלם להקדש את ערך ההנאה בתוספת חומש . התשלום מצטרף לאותו סוג של הקדש שבו היתה מעילה . שאם מעל בקודשי מזבח תשלום המעילה יוצא לקורבנות , ואם בקודשי בדק הבית מעל , הכסף הולך לבדק הבית . המועל במזיד משלם את הקרן בלבד ולגבי עונשו חלוקות הדעות אם לוקה או שמיתתו בידי שמים . המסכת כולה עוסקת בדיני מעילה לכל סעיפיהם וענייניהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור