מסלת ישרים י

החיבור העברי המקיף והשיטתי ביותר על דרכי התעלותו הרוחנית של האדם . כתב אותו ר' משה חיים "לוצאטו , הרמח " ל . ( 1747-1707 ) הספר השפיע השפעה ניכרת על "החסידות ועל תנועת "ה " מוסר " שנפוצה במזרח אירופה במאה הי"ט . הספר מיוסד על מימרה של רבי פנחס בן יאיר ( ירושלמי שבת פ " א ה " ג . ( הוא מונה שישה שלבים בהתעלותו של האדם : " זהירות " מן היצר הרע ; "זריזות " ז- שלא להחמיץ את "המצווה , או להניחה לא מושלמת ; "נקיות " מכל מידה רעה ומכל חטא ; "פרישות" מחנאות העולם , תוך התבודדות והחמרה בדינים , כדי להתפנות לעבודת אלוהים ולהתעמקות כה ; "טהרה " ממחשבות זרות ; "חסידות " — קיום כל המצוות בצורה מורחבת ככל האפשר , תוך יראת אלוהים , אהבתו ודבקות בו , ותוך שמחה ביראתו וקנאות לשמו . בדרך זו יוכל האדם להגיע , לדעת הרמח " ל , למצב שבו "יהיה כמלאך ה' ממש , וכל מעשיו , אפילו הגשמיים , כקרבנות לעבודות" ( מעשי פולחן . ( לדעת הרמח"ל התעלות אדם אינה מתחוללת "כתנועת הטבעיות " מעצמה אלא בתוקף חינוך עצמי שיטתי : "היראה היא £ > ג 1 ש דבר שצריך בו עיון ולימוד והיא לבדה החכמה העיקרית . " על כן בא הספר להסביר לא רק את...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור