9סבת1ת קטנות

_9 סבת 1 ת קטנות חן : אבות דרבי נתן , מסכת סופרים , אבל רבתי או מסכת שמחות , מסכת כלה רבתי , מסכת דרך ארץ רבה ( הלכות דרך ארץ , ( דרך ארץ זוטא שפרקה האחרון נקרא פרק השלום . עוד שבע מסכתות קטנות ירושלמיות ואלה הן : מסכת ספר תורה , מסכת מזוזה , תפילין , ציצית , עבדים , כותים , גרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור