נוסכת

קובץ מקובצי המשנה או "התלמוד הדן בנושא מוגדר . בארמית קרוי ק ( ק 5 ינא . כל אחד מששת סדרי המשנה , ובעקבותיהם גם התלמוד , מחולק למסכתות . כך דרך משל , מרוכזים במסכת "שבת " שבסדר "מועד " כל הדינים הקשורים בשבת . מסכת "ברכות " דנה בתפילות ובברכות , מסכת " גיטין " — בהלכות "גירושין , "סנהדרין " — בבתי הדין והמשפטים וכדומה . בששת סדרי המשנה שישים ושלוש מסכתות , ולרובן יש גם "תוספתא . לשלושים ושבע מתוכן יש "תלמוד בבלי ולשלושים ותשע יש "תלמוד ירושלמי . לסדר נזיקין נספחו ארבע עשרה מסכתות קטנות , שבע מהן בתלמוד הבבלי , כגון מסכת "" סופרים " ומסכת "דרך ארץ רבה , " ושבע בתלמוד הירושלמי , כגון מסכת "ספר תורה " ומסכת "מזוזה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור