>?ס1ךה

מערכת הכללים וההוראות לשמירת נוסח הכתיבה והקריאה של ספרי המקרא . יש מפרשים את השם מן השורש מסר במשמע של _ע _9 ר ) _$ , ה . בגלל קדושת המקרא הקפידו על מסירה מדוייקת של כל אות וכל תג שבו . עד הזמן שסימנו את סימני המסורה נהגו נוסחים שונים של ספרי המקרא והיו אסכולות שונות של מסרנים . הנוסח הקרוי '' נוסח המסורה" נקבע ככל הנראה במאה העשירית לסה " נ על פי השיטה הטבריאנית של המסרנים ממשפחת בן אשר . בטבריה אף הוסיפו * טעמי מקרא , שעיקרם פיסוק ראוי והטעמה נכונה של המלים , אך הם משמשים גם לנגינה המסורתית . במקומות שאין המלה נקראת ככתבה הוסיפו בעלי המסורה גם את ה " קרי '' נוסף על ה " כתיב . " הם היו סופרים את כל הפסוקים והאותיות "שבתורה כדי שלא יבואו להוסיף עליהן או לגרוע מהן ( ומכאן השם "סופרים , " קידושין ל ע " א . ( _כמו כן חילקו את המקרא לפסוקים ולפרשיות . מבחינים בין "מסורה קטנה" — הערות המסומנות על הגיליון בראשי תיבות בצד הטקסט , לבין "המסורה הגדולה , " הכוללת מאתיים עשרים ושש השוואות בין מלים דומות החוזרות בתנ"ך בשינוי קל , וממנה לומדים הרבה גם על פיסוק הטעמים . זו באה לעיתים בשוליים העליונ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור