(ר(' מנ#ה ק/. י^ךאל

. 1657-1604 רב , עסקן ומקובל בהולנד . בן למשפחת אנוסים מפורטוגל . מניח היסוד לדפוס העברי באמשטרדם . מנשה בן ישראל היה אחד החכמים של העדה הספרדית באמשטרדם . שמו היה ידוע גם מחוץ לעירו כמלומד גדול הבקי בספרות ישראל והאומות , וכסופר זריז שפירסם ספרים בכמה לשונות . ביתו היה בית ועד לחכמים מבני ברית ושלא מבני ברית , שבאו להתוודע לאיש שתורת היהדות וחכמת האומות התמזגו בו . הוא אף דאג לכלל העם וציפה לישועתו . הודות למאמציו נפתחו שוב שערי אנגליה לפני יהודים מארצות אחרות . מסירותו לעניין זה נבעה לא רק משיקולים כלכליים ענייניים , אלא גס בעקבות דעתו , שהסביר בספרו "מקוה ישראל , " כי קרבו ימי "הגאולה אלא שהיא לא תבוא לפני שיהיו היהודים מפוזרים בעולם כולו ( מקורו של רעיון זה בתורת "האר"י שהדגיש כי פיזור היהודים נעשה לשם שליחות כדי לקרב את הגאולה . ( הוא נסע לאנגליה להרצות את בקשתו בפני הפארלמנט . קרומוול היה הראשון שתמך בו והוא נחשב אורחו . אבל קמו מתנגדים לבקשתו , בייחוד מחוגי הסופרים , שחששו לתחרות מצד היהודים . אולם פעולתו היא שסללה את הדרך בפני יהודים לשוב לאנגליה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור