מנין ה^נים

שיטות שונות הן "בלוח העברי לספירת השנים . ואלה העיקריות שבהן : ( א ) המניין ליצירה ( לבריאת העולם . ( הוא מחושב בספר "סדר עולם " המיוחס לרבי יוסי בן חלפתא ומקובל עד היום בלוח העברי . לפי מניין זה , דרך משל , יצויין תאריך הקמתה של מדינת ישראל ה' אלפים תש"ח 5 , 708 ) שנים ) לבריאת העולם . ( ב ) המניין ליציאת מצרים היה נהוג בתקופת "המקרא . כל שנה חדשה החלה בחודש ניסן . ( ג ) מניין השטרות . תחילתו ככל הנראה בשנת 311 לפני סה"נ . נקרא גם המניין הסלווקי שכן ראשיתו עם עליית הסלווקים לשלטון בסוריה . השתמשו בו באורח רשמי בתפוצות ישראל במשך תקופה ארוכה , בעיקר בציון התאריך על השטרות . ( ד ) המניין לחורבן בית שני מתחיל בראשית השנה העברית , שבסופה נחרב בית המקדש ( תשעה באב 70 לסה"נ . ( נזקקו לו עד ראשית המאה העשרים . ( ה ) המניין למדינת ישראל מתחיל בשנת תש"ח , שנת הקמת המדינה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור