מנחות, מסכת

המסכת השנייה בסדר קודשים , בת י " ג פרקים . יש לה "גמרא "בבבלי "ותוספתא . המנחות הן מסוגי _ הקרבנות הנקרבים בבית המקדש , מהן של נדבה ומהן חובה . פירוטן בא בספר ויקרא פרק ב . מסכת מנחות דנה בהלכות המנחות והן בהלכות לחמי תודה , ואגב זאת גם בלחמי נזיר ובלחמי המילואים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור