מנדלסון,משה

. 1786-1729 אבי תנועת 'ההשכלה היהודית , ממנהיגיה הרוחניים של יהדות גרמניה , פילוסוף ופרשן . נולד בדסאו שבגרמניה וקיבל חינוך יהודי מסורתי . למד אצל הרב דוד פרנקל ובעקבותיו הלך לברלין , ורכש בה השכלה כללית רחבה . הצטרף לחוג הוגי הדעות והסופרים הגרמנים והיה ידידו של לסינג . תחילה התפרנס מהוראה ולאחר מכן מפנקסנות וממסחר . לפעילות הציבורית והספרותית התפנה רק לאחר שעות העבודה . התפרסם בין יהודים ולא יהודים בידיעותיו המופלגות ביהדות ובפילוסופיה , בהיותו איש שיחה מבריק ובעל מידות נעלות . נטל חלק בוויכוחים פומביים עם כמרים נוצריים , ופעל לשיפור מעמדם של היהודים בחברה הכללית . מנדלסון חיפש את הדרך שהיהודי יוכל להתאים בה את עצמו למדינה אירופית מודרנית , המבקשת לטפח בקרבה תודעה ותרבות לאומית אחידה ולמנוע הבדלים גדולים בין העדות השונות . אם כי לא הוציא מכלל אפשרות תקומת מדינה יהודית בעקבות מלחמה בין מעצמות אירופה , ביקש להכשיר את היהודים לתנאי קיומם החדשים בגולה . החיש את הפצת הגרמנית בין יהודי אירופה התיכונה על ידי תרגום המקרא לגרמנית וסייע להתבוללותם הלשונית , וממילא גם התרבותית , בקרב שכניהם . ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור