מנדט ארץ־ישראל

לאחר מלחמת העולם הראשונה וכינון "חבר הלאומים " נולדה שיטת המינוי על שטחים בדרך של מנדאט ( יפוי כוח ) לנהל אותן . ב 24 ביולי 1924 העניק חבר הלאומים לבריטניה מנדאט על ארץ ישראל ועשה אותה ממונה על הקמתו של בית לאומי יהודי בארץ . לשם ביצוע הדבר התחייבה בריטניה לעודד התיישבות יהודית צפופה בארץ , ולהקל על העלייה לישראל ולשתף פעולה עם "הסוכנות היהודית ועם יהדות העולם . הלשון העברית הוכרה כלשון רשמית בצד הערבית והאנגלית . בלחצם של הערבים נסוגה בה ממשלת בריטניה ממרבית התחייבויותיה . תחילה הוצאה עבר הירדן מתחום ההתיישבות היהודית "") ספר לבן " משנת , ( 1922 אחר כך צומצמה • העלייה והוגבלה רכישת הקרקעות " ) ספר לבן " בשנת , 1930 ושוב בשנת . ( 1939 המנדאט הבריטי על הארץ תם על פי החלטת עצרת האו " ם ביום 15 במאי , 1948 וביום זה היו אמורות לקום בארץ ישראל מדינה יהודית ומדינה ערבית . עם ההכרזה על הקמתה של מדינת ישראל נסתיים שלטון המנדאט בארץ ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור