מן

מאכלס של בני ישראל במדבר . "במקרא מסופר כי בבוקר אחרי שעלתה שכבת הטל נראה המן "דק מחספס דק ככפר על הארץ" ( שמות טז , יד , ( והוא " כזרע גד לבן , וטעמו כצפיחית בדבש " ( שם שם , לא , ( "ועינו כעין הבדלח " ( במדבר יא , ז . ( העם לקטו אותו "וטחנו בריחים ... ובשלו בפרור ועשו אותו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן" ( שם שם , ח . ( כל אחד לקט הימנו עומר בלבד , אחד המרבה ואחד הממעיט . לפי "האגדה ( שמות רבה ה , ט ) טעם בו כל אחד אותו הטעם שרצה : בחורים — כלחם , זקנים — כצפיחית בדבש , יונקים — כחלב משדי אמם , וחולים — כסולת מעורב בדבש . לפי הכתוב בתורה הובטח המן לישראל ביום ט"ו באייר וירד למחרתו ( שמות טז , ב . ( לפי "המדרש ( אסתר רבה ז ) ניתן המן בט " ו באייר . אולם יש הסבורים שהמן החל לרדת ביום י"ח באייר ומכאן השתלשל במרוצת הזמן ל"ג בעומר , החל לעולם בי " ח באייר . המן פסק משהגיעו בני ישראל לערבות יריחו , כאשר החלו לאכול מתבואת הארץ : "וישבת המן ממחרת , באכלם מעבור הארץ ולא היה עוד לבני ישראל" ( יהושע ה , יב . ( החוקרים ניסו לחפש בטבע את המן או דומה לו . במשלחת חקר לסיני הציע פרופ' בודנהיימר לראות ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור