ישראל ויהודה בימי ירבעם ב- ועוזיהו. המאה ה־8 לפני סה"נ