ממשלה זמנית

הממשלה הזמנית הראשונה של ממשלת ישראל פעלה מאז הכרזת המדינה ב 14 במאי 1948 ועד 10 במרס , 1949 שבו אישרה "הכנסת את הממשלה הסדירה הראשונה של ישראל . מושבה של הממשלה הזמנית היה בתל אביב ומספר חבריה שלושה עשר . הס נימנו גם עם "' מועצת המדינה הזמנית " — הפארלמנט העראי של המדינה . את הרכבה של הממשלה הזמנית ואת הרכב חברי "מועצת המדינה הזמנית " קבע הוועד הפועל הציוני במושבו בתל אביב בימים 12-6 באפריל , 1948 תוך הסכמה עם הנהלת הוועד הלאומי ( נציגות היישוב ) והמפלגות . למעשה החלה הממשלה הזמנית לפעול לפני הכרזת המדינה בשם "מנהלת העם . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור