ממלכת ישראל המאחדת

ממלכתם של שאול , דוד ושלמה , ששלטו על כל י " ב השבטים . את המלך הראשון , שאול , ( 1006-1025 ) משח שמואל הנביא למלך בעקבות דרישת העם להמליך עליהם מלך . שאול נלחם בעמון , במואב , באדום ובעמלק והכריעם . הוא לא מילא את מצוות ה י להשמיד את בני עמלק והותיר רבים מהם בחיים , ובכללם את המלך אגג . על כך נענש ומלכותו נקטעה ולא זכה להורישה לצאצאיו . בסוף ימיו קינא בדוד , שעשה חייל במלחמותיו ורדף אותו . הוא ושלושת בניו נהרגו בקרב נגד הפלישתים בגלבוע . דוד בן ישי ( 968-1006 ) נמשח למלך במקום שאול . דוד זכה בנצחונות רבים , והגדיל את ממלכת ישראל מנהר פרת ועד נהר מצרים . הוא הפך את ירושלים לבירת הממלכה והעביר שמה את ארון ברית ה י לצמיתות . שלמה בן דוד ( 928-968 ) הוסיף לפתח את הממלכה הגדולה שירש , את הכלכלה , את המסחר ואת הבניין , בעזרתו של בן בריתו חירם מלך צור . עיקר מפעלו היה הקמת -בית המקדש הראשון בירושלים . שנות מלכותו מצטיינות בשיגשוג ובפריחה לעם ישראל . לאחר מותו נתפלגה הממלכה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור