ממלכת ישראל

הממלכה הצפונית ששלטה על עשרת השבטים מאז פילוג הממלכה המאוחדת 928 ) לפני סה " נ בקירוב ) ועד לחורבן שומרון 721 ) לפני סה " נ בקירוב . ( יש הסבורים שימי הממלכה נמשכו 245 שנה . בממלכה משלו עשרים מלכים יוצאי עשר משפחות . ירבעם בן נבט , מייסד הממלכה , מרד במלך שלמה . בימי רחבעם בן שלמה הומלך ירבעם בשכם . הוא הקים מקדשים בבית אל ובדן שבצפון , כדי שבני עשרת השבטים יחדלו לעלות למקדש בירושלים . לממלכת ישראל היו חיכוכים תכופים עם ארס בצפון ועם "ממלכת יהודה בדרום . עמרי עשה את שומרון לבירתו , כרת ברית עם צור והכניס לארץ את עבודת הבעל , שהתחזקה בימי אחאב בנו . הנביאים ( אליהו , אלישע ומיכיהו בן ימלה ) יצאו בקנאות נגד עמרי ונגד אחאב . יחד עם ארם הצליח אחאב להכות את האשורים בקרב קרקר ( 853 ) ובימי מלכותו היתה תקופה של פריחה . הוא השמיד את בית עמרי וטיהר את הארץ מעבודת הבעל אולם הפסיד את תמיכתה של צור ונאלץ לשלם מס לאשור כדי שיסייעו לו נגד הארמים . בימי ירבעם השני חלה תקופת פריחה שנייה ואחרונה בממלכת ישראל . ארם נהדפה עמוק לתוך גבולה , וממלכת ישראל השתרעה עד הבשן והגולן , ובארם עד לבוא חו ;_ ת . מלכי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור