מלחמת השפות

מאבק ציבורי שהתנהל בארץ ישראל בשנים . 1914-1913 באותו פרק זמן עמד להיפתח בחיפה בית הספר הטכני , שלימים הפך "לטכניון . בהנהלת המוסד היו שותפים כמה גורמים ובהם חברת "" עזרה " הגרמנית . הוחלט שלשון ההוראה בבית הספר תהיה גרמנית , לפי שהעברית דלה במונחים טכניים וחסרה ספרי לימוד . גם "אחד העם , שהיה אחד מחברי הקוראטוריון , תמך בכך . נפתח מאבק שעמדו בראשו המורים העבריים בארץ ישראל ומעליהם שמריהו לוין חבר הקוראטוריון ובונה בית הספר . במוסדות ה"עזרה " בארץ פרצה שביתת מורים ותלמידים . מורים שלימדו במוסדות אלה פרשו מהם והקימו ברחבי הארץ בתי ספר חדשים , שלשון ההוראה בהם היתה עברית בלבד . בעוד המאבק נטוש פרצה מלחמה העולם הראשונה , והמאבק נסתיים בלא הכרעה . לאחר המלחמה נפתח הטכניון , ושפת ההוראה בו היתה עברית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור