מלחמת העצמאות

מלחמתם של יהודי ארץ ישראל כערביי הארץ ובצבאות מדינות ערב . מכונה גם מלחמת הקוממיות או מלחמת השחרור . תחילתה בהתקפת ערביי ארץ ישראל על היישוב היהודי לאחר ההחלטה בעצרת האו " ס ב 29 בנובמבר 1947 על חלוקת הארץ והקמתן של שתי מדינות , יהודית וערבית . המשכה בפלישת צבאותיהן של מדינות ערב — מצרים , ירדן , עיראק , סוריה , לבנון — למחרת ההכרזה על המדינה בה י באייר תש " ח , 14 במאי . 1948 השלב הראשון של המלחמה — עד "להכרזת העצמאות — היה בעיקרו לחימה בערים המעורבות , תקיפת יישובים עבריים מבודדים ולחימה על דרכי התחבורה . היוזמה בשלב זה היתה בידי הערבים ורק לקראת סיומו עברה היוזמה לידי היהודים שניהלו כמה מבצעים מקומיים . עם הפלישה של צבאות ערב הסדירים ב 15 . 5 . 48 ועד להפוגה הראשונה שהחלה ב 11 . 6 . 48 עברה הייוזמה שוב לידי הערבים , והיהודים עסקו בבלימת הכוחות הפולשים בחזית הצפון ובחזית הדרום וכן בניסיונות לפריצת המצור על ירושלים . ההפוגה הראשונה נוצלה להקמת צה"ל ולהתארגנות לקראת המשך הלחימה ונטילת היוזמה במלחמה . בין שתי ההפוגות — מ 9 . 7 . 48 עד — 19 . 7 . 48 התנהלו קרבות עשרת הימים , במהלכם ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור