מלחמת ההתשה

מלחמת ההתשה המצרים בהפגזות ארטילריות מאסיביות . ישראל ביצעה פשיטות בעומק מצרים והפעילות נחלשה . ישראל ביססה את אחיזתה בקו התעלה על שלושים _מעוזים מבוצרים — שנתכנו לימים "קו _בר לב " — כשבערפם יחידות שיריון וארטילריה . המצרים בנו מערכת ביצורים קווית לפי הדוקטרינה הסובייטית . מצריים , שלא היה בידה לחצות את התעלה , ניהלה מלחמת ירי והפגזות , פשיטות על מעוזים , מארבים ופעילות באוויר ובים . ישראל החליטה להעביר את המלחמה לעומק מצרים על ידי הכנסתו של חיל האוויר לזירה . הותקפו מטרות באיזור התעלה ולבסוף אף בעומק מצרים . נפגע מערך הנ"מ המצרי וישראל שלטה בשמי מצרים . התקפות חיל האוויר בעומק מצרים הגבירו את הלחץ על מצרים . נאצר יצא למוסקבה לבקש עזרה והסובייטים קיבלו על עצמם להגן על שמי התעלה . ישראל נמנעה מעימות עמהם , אך היו גם קרבות שבהם הופלו מטוסים סובייטיים . מצרים , שתלותה ברוסיה גברה עקב המלחמה , ביקשה מוצא . בתיווכה של ארצות הברית הושגה לבסוף הפסקת אש ב 7 באוגוסט . 1970 אבידות ישראל מתום מלחמת ששת הימים עד הפסקת האש ב 1970 נסתכמו ב 721 הרוגים , ומצד המצרים נפלו אלפי חיילים . בתי הזיקוק ש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור